خانه - آرشیو برچسب: Turuphanto

آرشیو برچسب: Turuphanto

توروفانتو (نهنگ چوبی)

توروفانتو نامی به معنای نهنگ چوبی برای کشتی بزرگ ساخته شده توسط آلداریون بود که نام اصلی آن هیریلونده بود.