خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - توملادن (دره گوندولین)

توملادن (دره گوندولین)

توملادن نام دره ای مخفی در میان کوهستان محیط بود که تورگان به راهنمایی اولمو آنرا کشف کرد و قلمرو گوندولین را در آن بنا نهاد.