آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - توروگ (نام ترولها در زبان الفی)

توروگ (نام ترولها در زبان الفی)

عهد: اولین بار در نبرد اشکهای بیشمار، نیرنائت آرنوئدیاد در ۴۷۱د.ا. مشاهده شدند، ولی احتمالا مدتها قبل از آن به وجود آمده بوده اند. پس از آن نیز تا زمان نبرد حلقه و پایان دوران سوم هنوز وجود داشته اند
شاخه ها: ترولهای غارنشین، ترولهای تپه، ترولهای کوهستان، اولوگ-های، ترولهای برفی، ترولهای سنگی
معنی: نامعلوم، تالکین این واژه را ترول ترجمه کرده بود

توروگ واژه ای سینداری است که تالکین معمولا در نوشته هایش آنرا ترول ترجمه کرده است. احتمال دارد این کلمه از کلماتی در زبان الفی قدیمی تر مشتق شده باشد، یا شاید تقلیدی از واژه اولوگ باشد که معادل این کلمه در زبان سیاه موردور است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...