آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Torog

آرشیو برچسب: Torog

توروگ (نام ترولها در زبان الفی)

عهد: اولین بار در نبرد اشکهای بیشمار، نیرنائت آرنوئدیاد در ۴۷۱د.ا. مشاهده شدند، ولی احتمالا مدتها قبل از آن به وجود آمده بوده اند. پس از آن نیز تا زمان نبرد حلقه و پایان دوران سوم هنوز وجود داشته اند شاخه ها: ترولهای غارنشین، ترولهای تپه، ترولهای کوهستان، اولوگ-های، ترولهای برفی، ترولهای سنگی معنی: نامعلوم، تالکین این واژه را ترول ...

ادامه مطلب »