آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تولمان (تام) کاتن مهتر (پدر رزی کاتن)

تولمان (تام) کاتن مهتر (پدر رزی کاتن)

تولمان کاتن مهتر هابیتی محترم در شایر بود که در جمع کردن هابیتهای شایر در آخرین روزهای نبرد حلقه نقش بسزایی داشت. او پدر رزی کاتن، همسر سام وایز گمجی بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...