خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تول سیریون (جزیره ای که میناس تی ریت بلریاند در آن قرار داشت)

تول سیریون (جزیره ای که میناس تی ریت بلریاند در آن قرار داشت)

تول سیریون جزیره ای واقع در بالادست رود سیریون بود که فینرود فیلاگوند برج مشهور میناس تی ریت را در آن بنا کرد. پس از تسخیر این جزیره توسط سارون، نام آن به تول-این-گاورهوت تغییر یافت.

درباره اله سار