آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تول فوین (باقیمانده تار-نو-فوین)

تول فوین (باقیمانده تار-نو-فوین)

هنگامیکه موج دریا، پس از نبرد خشم بلریاند را به زیر آب برد، همه قسمتهای این سرزمین از بین نرفت. سرزمینهای مرتفعی که ابتدا دورتونیون و بعدها تار-نو-فوین نامیده می شد، در قسمتهایی از غرق شدن محفوظ ماند و به صورت جزیره ای در آمد که در دوردست غرب سواحل فورلیندون قرار داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...