آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tol Fuin

آرشیو برچسب: Tol Fuin

تول فوین (باقیمانده تار-نو-فوین)

هنگامیکه موج دریا، پس از نبرد خشم بلریاند را به زیر آب برد، همه قسمتهای این سرزمین از بین نرفت. سرزمینهای مرتفعی که ابتدا دورتونیون و بعدها تار-نو-فوین نامیده می شد، در قسمتهایی از غرق شدن محفوظ ماند و به صورت جزیره ای در آمد که در دوردست غرب سواحل فورلیندون قرار داشت.

ادامه مطلب »