آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تریهیرنه (شمالی ترین قله کوهستان سپید)

تریهیرنه (شمالی ترین قله کوهستان سپید)

تریهیرنه نامی بود برای سه قله با دامنه پرشیب که بر فراز آبکند گودی هلم قرار داشتند. این کوهها شمالی ترین قلل کوههای سپید هم به شمار می رفتند و لذا مشخص کننده انتهای جنوبی شکاف بزرگ روهان هم بودند. نام تریهیرنه از انگلیسی قدیم اخذ شده و معنی آن سه شاخ است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...