آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Thrihyrne

آرشیو برچسب: Thrihyrne

تریهیرنه (شمالی ترین قله کوهستان سپید)

تریهیرنه نامی بود برای سه قله با دامنه پرشیب که بر فراز آبکند گودی هلم قرار داشتند. این کوهها شمالی ترین قلل کوههای سپید هم به شمار می رفتند و لذا مشخص کننده انتهای جنوبی شکاف بزرگ روهان هم بودند. نام تریهیرنه از انگلیسی قدیم اخذ شده و معنی آن سه شاخ است.

ادامه مطلب »