آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلرین (زبان کمتر شناخته شده تلری)

تلرین (زبان کمتر شناخته شده تلری)

تلرین زبان تلری ساکن آمان بود که زبانی است در ارتباط تنگاتنگ با کوئنیا و زبان سینداری.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...