آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلری (سومین دسته از الدار)

تلری (سومین دسته از الدار)

نژاد: الفها
نام دیگر: سومین قبیله
معنی: آنها که آخر از همه آمده اند
یادداشت: تلری صورت جمع کلمه مفرد “تلر” است که به ندرت به کار میرفته و صفت نسبی آن نیز تلرین است

تلری سومین و بزرگترین دسته از الفهای سفر بزرگ بودند که ناندور و سیندار از آنها هستند. تلری آخرین دسته از الدار بودند که قلمرو قدسی رسیدند و در آلکوالونده در سواحل غربی دریای بزرگ ساکن شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...