آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Teleri

آرشیو برچسب: Teleri

تلری (سومین دسته از الدار)

نژاد: الفها نام دیگر: سومین قبیله معنی: آنها که آخر از همه آمده اند یادداشت: تلری صورت جمع کلمه مفرد “تلر” است که به ندرت به کار میرفته و صفت نسبی آن نیز تلرین است تلری سومین و بزرگترین دسته از الفهای سفر بزرگ بودند که ناندور و سیندار از آنها هستند. تلری آخرین دسته از الدار بودند که قلمرو ...

ادامه مطلب »