آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-ان-فاروت (جنگلی مرتفع مشرف بر دروازه های نارگوتروند)

تار-ان-فاروت (جنگلی مرتفع مشرف بر دروازه های نارگوتروند)

تار-ان-فاروت نام تپه هایی است که در بالای دژ فینرود، یعنی نارگوتروند قرار داشتند. منشا نام این تپه ها که به معنی جنگل شکارچیان است، از نام جنگلهایی گرفته شده که در آن منطقه قرار داشته اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...