آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Taur-en-Faroth

آرشیو برچسب: Taur-en-Faroth

تار-ان-فاروت (جنگلی مرتفع مشرف بر دروازه های نارگوتروند)

تار-ان-فاروت نام تپه هایی است که در بالای دژ فینرود، یعنی نارگوتروند قرار داشتند. منشا نام این تپه ها که به معنی جنگل شکارچیان است، از نام جنگلهایی گرفته شده که در آن منطقه قرار داشته اند.

ادامه مطلب »