آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تانیکوئتیل (مقر عالی مانوه و واردا)

تانیکوئتیل (مقر عالی مانوه و واردا)

عهد: در پایان بهار آردا توسط والار از زمین برآورده شد
مکان: در میان پلوری رشته کوه شرقی آمان
معنی: قله سپید بلند
نامهای دیگر: آمون اویلوس، تاجدار با ستارگان، الرینا، سپیدی جاویدان، کوهستان مقدس، کوهستان منوه، اویولوسه، کوهستان سپید
تلفظ: tanee’queteel

تانیکوئتیل که بلندترین قله جهان دانسته شده، کوهی سپید در میان رشته کوه پلوری در مرزهای شرقی والینور است. اقامتگاههای مانوه و واردا بر قله این کوه قرار داشت و الفهای وانیار نیز برای زندگی به این کوه رفتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...