آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Taniquetil

آرشیو برچسب: Taniquetil

تانیکوئتیل (مقر عالی مانوه و واردا)

عهد: در پایان بهار آردا توسط والار از زمین برآورده شد مکان: در میان پلوری رشته کوه شرقی آمان معنی: قله سپید بلند نامهای دیگر: آمون اویلوس، تاجدار با ستارگان، الرینا، سپیدی جاویدان، کوهستان مقدس، کوهستان منوه، اویولوسه، کوهستان سپید تلفظ: tanee’queteel تانیکوئتیل که بلندترین قله جهان دانسته شده، کوهی سپید در میان رشته کوه پلوری در مرزهای شرقی والینور ...

ادامه مطلب »