آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Zamîn

آرشیو برچسب: Zamîn

زامین (همدم کودکی آنکالیمه)

پیر زنی که در دوران دوم جزء مستخدمین ارندیس در نومه نور بود. او در خانه سفید ارندیس در حومه امه ریه خدمت کرد. او در کودکی همدم آنکالیمه دختر ارندیس بود که بعدها به عنوان اولین ملکه حکمران بر نومه نور حکومت کرد.

ادامه مطلب »