خانه - آرشیو برچسب: Yéni

آرشیو برچسب: Yéni

ینی (سال طولانی الف‌ها)

واحدهای اصلی زمان که توسط الف‌ها استفاده می‌شد؛ هر ین برابر بود با ۱۴۴ سال خورشیدی.