آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Yáviérë

آرشیو برچسب: Yáviérë

یاویه‌ره (جشن برداشت محصول در گوندور)

روز جشن برداشت در تقویم کارگزاران گوندور، که بین ماه های یاوانیه و نارکوئلیه قرار دارد. در تقویم امروزی، یاویه‌ره معادل روز ۲۱ سپتامبر است.

ادامه مطلب »