خانه - آرشیو برچسب: Wood of Greenleaves

آرشیو برچسب: Wood of Greenleaves

بیشه‌ی برگ‌های سبز (برین لاسگالن)

نامی که کله‌بورن و تراندوییل پس از سقوط سائورون در آخرین سال‌های دوران سوم به سیاه‌بیشه دادند.