خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بیشه‌ی برگ‌های سبز (برین لاسگالن)

بیشه‌ی برگ‌های سبز (برین لاسگالن)

نامی که کله‌بورن و تراندوییل پس از سقوط سائورون در آخرین سال‌های دوران سوم به سیاه‌بیشه دادند.

درباره اله سار