آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Whitwell

آرشیو برچسب: Whitwell

ویت‌ول (شهری در توک‌لند)

شهر یا روستایی نزدیک باک‌بورو در منطقه‌ی توک‌لند شایر، در منتهی الهیه غربی تپه‌های سبز. تاین پالادین توک دوم، پدر پی‌پین را در مزارع و سرزمین‌های اطراف ویت‌ول می‌شناختند گرچه مشخص نیست وی در آن محل منزلی داشته یا در اقامت‌گاه اجدادی توک‌ها، در سمیال‌های بزرگ زندگی می‌کرده.

ادامه مطلب »