آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: White Council

آرشیو برچسب: White Council

شورای سفید (شورایی که برای به چالش کشیدن دول‌ گولدور تشکیل شد)

شورایی که در دوران سوم، با حضور بزرگان الدار و ایستاری برای مقابله با قدرت رو به تزاید دول گولدور تشکیل شد. سارومان تا زمانی که گندالف، در زمان آغاز جنگ حلقه، متوجه خیانت وی بشود رهبری شورا را به عهده داشت. اعضای شورای سفید: تنها پنج نفر به طور آشکار تحت چنین عنوانی شناخته شده‌اند ولی نشانه‌های قابل اعتنایی ...

ادامه مطلب »