آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Westfarthing of the Shire

آرشیو برچسب: Westfarthing of the Shire

فاردینگ غربی (شایر سرزمین‌های غرب هابیتون)

فاردینگ غربی شایر که زمین میان بلندی‌های فار و سنگ سه فاردینگ را در احاطه داشت. بیشتر منظره‌ی فاردینگ غربی از تپه‌ماهور‌ گچی، به ویژه در بلند‌های سفید مرکزی تشکیل شده‌ بود. یعنی جایی که میکل دلوینگ را ساختند. در سمت مرزهای شمالی و شرقی، زمین پست‌تر می‌شد و دره‌ی رود کوچکی که به اسم واتر می‌شناختند در مرز شمال ...

ادامه مطلب »