آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Warden of the Houses of Healing

آرشیو برچسب: Warden of the Houses of Healing

سرپرست شفاخانه‌ها (درمان‌گر اعظم میناس ‌تیریت)

عنوانی که به درمان‌گر اعظم شفاخانه‌ها در میناس‌ تیریت داده بودند. مقامی که قدرت و اختیاری نیز داشت.

ادامه مطلب »