آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: War of the Dwarves and the Orcs

آرشیو برچسب: War of the Dwarves and the Orcs

جنگ دورف‌ها و ارک‌ها (منازعه‌ی زیرزمینی بزرگی که به طبع مرگ ترور درگرفت)

جنگ بزرگ اواخر دوره‌ی سوم میان دورف‌ها و ارک‌ها که به واسطه‌ی قتل شاه ترور به دست رییس ارک‌ها، آزوگ تسریع یافت و نه سال به طول انجامید. در نهایت، در نبرد ناندوهیریون، ارک‌ها شکست خوردند.

ادامه مطلب »