خانه - آرشیو برچسب: Walls of the World

آرشیو برچسب: Walls of the World

دیوارهای (دنیا پایان آردا)

دیوارهایی که آردا را در محاصره داشتند و پیش از آن که در زمان سقوط نومه‌نور «خمیده» شود مرزهای آن را مشخص می‌کردند.