خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - دیوارهای (دنیا پایان آردا)

دیوارهای (دنیا پایان آردا)

دیوارهایی که آردا را در محاصره داشتند و پیش از آن که در زمان سقوط نومه‌نور «خمیده» شود مرزهای آن را مشخص می‌کردند.

درباره اله سار