آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Wainriders

آرشیو برچسب: Wainriders

ارابه‌سواران (دشمنان شرقی گوندور)

اتحاد شرقی‌هایی که دو قرن پس از طاعون بزرگ بر گوندور و متحدانش نازل شدند و تا حدود صد سال تهدیدی وخیم برای پادشاهی جنوبی باقی ماندند. ارابه‌سواران نامشان را از ارابه‌ها و گاری‌هایی که سوار بر آن، به جنگ می‌رفتند گرفته بودند و به سرعت رونیون را مورد تاخت و تاز قرار دادند و اندکی پس از آن، با ...

ادامه مطلب »