آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Vinyalonde

آرشیو برچسب: Vinyalonde

وینیالونده (لنگرگاهی باستانی در دهانه های گواتلو)

وینیالونده نام لنگرگاهی بود که آلداریون و ماجراجویان در دهانه های رود گواتلو بنیان نهادند. این لنگرگاه یکی از نخستین پایگاههایی بود که نومه نوریها در سرزمین میانه ساختند و در دوران سوم به نام بندر لوند دائر خوانده می شد.

ادامه مطلب »