آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Vingilot

آرشیو برچسب: Vingilot

وینگیلوت (کشتی ائارندیل)

وینگیلوت به معنی “گل کف” کشتی ائارندیل دریانورد بود، که ائارندیل سوار بر آن از دریای بزرگ گذشت و به والینور رفت. این کشتی توسط والار تقدیس شد و پس از آن در آسمان حرکت میکرد.

ادامه مطلب »