آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Valinor

آرشیو برچسب: Valinor

والینور (سرزمین قدرتها)

پس از ویرانی آلمارن، اولین مقر والار در آردا، آنها در جزیره آمان در منتهی الیه غرب قلمرو والینور را پایه گذاری کردند. در ابتدا به عنوان قسمتی از جهان، از سرزمین میانه و به وسیله کشتی میشد به آمان و والینور دسترسی پیدا کرد. پس از شورش شاه آر-فارازون زرین نومه نوری در ۳۳۱۹ د.د. والینور و سرزمین آمان ...

ادامه مطلب »