آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: The Wooden Whale

آرشیو برچسب: The Wooden Whale

وال چوبی (از نام‌های بندریابِ آلداریون)

ترجمه‌ی توروفانتو، اسم مستعاری بود که در محل ساخت آن، به کشتی عظیم آلداریون، یعنی هیریلونده در بندرگاه رومنا، داده بودند. آلداریون حداقل دو بار سوار بر وال چوبی از نومه‌نور به سرزمین میانه، از دریای بزرگ گذاشت. پس از سفر نخست، دماغه‌ی کشتی را با عقابی مرصع، تزیین دادند که هدیه‌ی دوست آلداریون، کیردان بود.

ادامه مطلب »