آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Swordsman of the Sky

آرشیو برچسب: Swordsman of the Sky

شمشیر زن آسمان (ستارگان منل‌واگور)

مکان:  در آسمان، در شمال رمیرات و جنوب هلوین منشأ: ساخته شده به دست واردا در بیش از سه دوران پیش از نخستین برآمدن ماه و خورشید دیگر نام‌ها: منل‌ماکار، منل‌واگور، تلومه‌تار یکی از برجسته‌ترین صور فلکی آسمان شب، شمشیرزن آسمان، ترجمۀ نام‌های الفی برای این گروه از ستارگان است. در اصل کوئنیا تلومه‌تار و بعدها منل‌ماکار نامیده می‌شدند. شمشیرزن ...

ادامه مطلب »