آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - شمشیر زن آسمان (ستارگان منل‌واگور)

شمشیر زن آسمان (ستارگان منل‌واگور)

مکان:  در آسمان، در شمال رمیرات و جنوب هلوین

منشأ: ساخته شده به دست واردا در بیش از سه دوران پیش از نخستین برآمدن ماه و خورشید

دیگر نام‌ها: منل‌ماکار، منل‌واگور، تلومه‌تار

یکی از برجسته‌ترین صور فلکی آسمان شب، شمشیرزن آسمان، ترجمۀ نام‌های الفی برای این گروه از ستارگان است. در اصل کوئنیا تلومه‌تار و بعدها منل‌ماکار نامیده می‌شدند. شمشیرزن غالباً در زبان سینداری سرزمین میانه منل‌واگور خوانده ‌می‌شود. این صورت فلکی با شمشیر ستارگان، کمربند درخشانش و ستارۀ سرخ بورگیل، نشسته بر شانه‌اش مشخص ‌می‌شود. تمامی این‌ها امروزه نیز برای ما آشناست. شمشیرزن را اوریون (جبّار، شکارچی) می‌نامیم. شمشیر و کمربندش هنوز به سادگی قابل رؤیت‌اند و بورگیل در روزگار جدید به ستارۀ سرخ اِبط الجوزا (شبان شانه، آلفا شکارچی) معروف است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...