آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Sword-that-was-Broken

آرشیو برچسب: Sword-that-was-Broken

شمشیری که شکسته بود (تیغ شکستۀ الندیل)

تاریخ: نارسیل، شمشیر الندیل در تاریخ ۳۴۴۱ دوران دوم شکست و تکه های آن در اواخر ۳۰۱۸ دوران سوم برای  ساخت آندوریل مورد استفاده قرار گرفت. منشأ: نارسیل در مبارزه ی بین الندیل و سائورون در هم شکست. نژاد: انسان‌ها تبار: دونه‌داین خاندان: خانواده  و وارثان الندیل دیگر نام‌ها: تیغی که شکسته شد، تکه های نارسیل؛ پیش از شکستن به ...

ادامه مطلب »