آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - شمشیری که شکسته بود (تیغ شکستۀ الندیل)

شمشیری که شکسته بود (تیغ شکستۀ الندیل)

تاریخ: نارسیل، شمشیر الندیل در تاریخ ۳۴۴۱ دوران دوم شکست و تکه های آن در اواخر ۳۰۱۸ دوران سوم برای  ساخت آندوریل مورد استفاده قرار گرفت.

منشأ: نارسیل در مبارزه ی بین الندیل و سائورون در هم شکست.

نژاد: انسان‌ها

تبار: دونه‌داین

خاندان: خانواده  و وارثان الندیل

دیگر نام‌ها: تیغی که شکسته شد، تکه های نارسیل؛ پیش از شکستن به نام نارسیل و پس از بازسازی با نام آندوریل شناخته می‌شد.

نارسیل، شمشیر الندیل که هنگام  زمین افتادنش در نبرد آخرین اتحاد زیر پیکر او شکست. تکه های ان به آرنور بازگردانده شد و در آن جا به مدت سه هزار سال به عنوان یک میراث از آن ها نگهداری کردند. شمشیر  بازسازی شد و نام آندوریل را بر آن نهادند. و آراگورن وارث الندیل در نبرد حلقه از آن استفاده می‌کرد.

یادداشت‌ها:

تیغی که شکسته بود در حدفاصل ۲۵ اکتبر و ۲۵ دسامبر ۳۰۱۸ دوران سوم بازسازی شده است اما تاریخ دقیق آن معلوم نیست.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...