آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Stunted People

آرشیو برچسب: Stunted People

از رشد بازماندگان (معنای تحت‌‌الفظی کلمۀ الفی نائوگریم)

نامی که دورف‌ها برای مردمان خودشان استفاده می‌کردند، خزد بود و زمانی که الف‌های بلریاند برای اولین بار با این مردمان مواجه شدند، در نهایت کلمۀ هادود را مناسب با الگوی گفتاری خود دیدند (که بهترین واژه ممکن از هادودروند یا خزد-دوم بود). حداقل این فرم استفاده شده در ارتباط با دورف‌ها بود، اما در میان خودشان، الف‌ها این کلمه ...

ادامه مطلب »