آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Serindë

آرشیو برچسب: Serindë

سرینده (لقب میریل)

تاریخ: میریل در طول سال های درختان زندگی می کرد محل: میریل در والینور سکونت داشت. در نهایت کالبد او در باغ های لورین آرمید نژاد: الف‌ها دسته‌بندی: نولدور فرهنگ: الدار والینور خانواده: میریل اولین همسر فینوه و مادر فئانور بود تلفظ: سرینده معنا: «بافنده»، نشاندهندۀ مهارت فوق العادۀ میریل در بافندگی و گلدوزی است. عنوان: میریل   لقب میریل ...

ادامه مطلب »