آخرین مقالات فرهنگنامه

سرینده (لقب میریل)

تاریخ: میریل در طول سال های درختان زندگی می کرد

محل: میریل در والینور سکونت داشت. در نهایت کالبد او در باغ های لورین آرمید

نژاد: الف‌ها

دسته‌بندی: نولدور

فرهنگ: الدار والینور

خانواده: میریل اولین همسر فینوه و مادر فئانور بود

تلفظ: سرینده

معنا: «بافنده»، نشاندهندۀ مهارت فوق العادۀ میریل در بافندگی و گلدوزی است.

عنوان: میریل

 

لقب میریل مادر فئانور، سرینده به معنای بافنده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...