آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Self-cursed

آرشیو برچسب: Self-cursed

خود-نفرین (نژاد آدمیان)

تاریخ‌ها: سال اول بیداری دیگر نام‌ها: از پی آمدگان، آپانونار، آتانی، مردم بزرگ، فرزندان خورشید، انگوار، فریمار، پیروان، هیلدور، انسان‌ها، میرایان، مردمان ثانی، فرزندان دوم، بیگانگان، غاصبان، فرزندان کوچکتر ایلوواتار. یکی از نام‌هایی که الف‌ها به نژاد انسان‌ها داده‌اند. معنای آن توضیح داده نشده است، اما احتمالاً به این اشاره دارد که انسان‌ها از میرایی خود سوء تعبیر کردند و ...

ادامه مطلب »