آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Remmirath

آرشیو برچسب: Remmirath

رمیرات (تور ستاره)

تور ستاره. نامی الفی برای دسته ای از ستارگان که امروزه با نام خوشه پروین شناخته ‌می‌شود. این صورت فلکی به عنوان راهنمای الف‌ها به سمت والینور در آسمان قرار داده شده بود و حتی در پاییزهای دورام سوم در شرق قابل مشاهده بود.

ادامه مطلب »