آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Red Book of Westmarch

آرشیو برچسب: Red Book of Westmarch

کتاب سرخ سرحد غربی (منبع افسانه‌ای قصه‌های تالکین)

کتابی که در اصل شرح حال سفر بیل‌بو به اره‌بور بود که بیل‌بو بعدها ترجمه‌های الفی خود را در آن گنجاند. همچنین شرح وقایع نبرد حلقه به قلم فرودو و چند صفحۀ آخر به دست سم‌وایز در آن نگاشته شده بود.

ادامه مطلب »