آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - کتاب سرخ سرحد غربی (منبع افسانه‌ای قصه‌های تالکین)

کتاب سرخ سرحد غربی (منبع افسانه‌ای قصه‌های تالکین)

کتابی که در اصل شرح حال سفر بیل‌بو به اره‌بور بود که بیل‌بو بعدها ترجمه‌های الفی خود را در آن گنجاند. همچنین شرح وقایع نبرد حلقه به قلم فرودو و چند صفحۀ آخر به دست سم‌وایز در آن نگاشته شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...