آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - کتاب سرخ سرحد غربی (منبع افسانه‌ای قصه‌های تالکین)

کتاب سرخ سرحد غربی (منبع افسانه‌ای قصه‌های تالکین)

کتابی که در اصل شرح حال سفر بیل‌بو به اره‌بور بود که بیل‌بو بعدها ترجمه‌های الفی خود را در آن گنجاند. همچنین شرح وقایع نبرد حلقه به قلم فرودو و چند صفحۀ آخر به دست سم‌وایز در آن نگاشته شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...