آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ras Morthil

آرشیو برچسب: Ras Morthil

راس مورتیل (محدودۀ شمال غربی خلیج بل‌فالاس)

دماغۀ تاریک کران شمال غربی خلیج بل‌فالاس که با نام آندراست هم شناخته می‌شد و در مسیر کوهستان‌های دماغه مردم دروادان می زیستند.

ادامه مطلب »