آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - راس مورتیل (محدودۀ شمال غربی خلیج بل‌فالاس)

راس مورتیل (محدودۀ شمال غربی خلیج بل‌فالاس)

دماغۀ تاریک کران شمال غربی خلیج بل‌فالاس که با نام آندراست هم شناخته می‌شد و در مسیر کوهستان‌های دماغه مردم دروادان می زیستند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...