آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - راس مورتیل (محدودۀ شمال غربی خلیج بل‌فالاس)

راس مورتیل (محدودۀ شمال غربی خلیج بل‌فالاس)

دماغۀ تاریک کران شمال غربی خلیج بل‌فالاس که با نام آندراست هم شناخته می‌شد و در مسیر کوهستان‌های دماغه مردم دروادان می زیستند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...