آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Quest of Mount Doom

آرشیو برچسب: Quest of Mount Doom

جستجوی کوه هلاکت (ماموریت حامل حلقه)

ماموریتی که شورای خردمندان برای بردن حلقه یگانه به اورودروین و نابودی آن تعیین کرد. نه نفر برای انجام آن مشخص گردیدند، گروه حلقه، اما فقط دونفر از آنان موفق شدند که کوه هلاکت برسند، فرودو بگینز و سام وایز گمجی.

ادامه مطلب »