آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Phial of Galadriel

آرشیو برچسب: Phial of Galadriel

شیشه گالادریل (هدیه درخشنده گالادریل به حامل حلقه)

شیشه ستاره، شیشه درخشنده ای که بانو گالادریل در لورین به فرودو هدیه داد که بعد ها در گریز از کنام شلوب (در حریم موردور) به یاری اش آمد.

ادامه مطلب »