آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Pass of Aglon

آرشیو برچسب: Pass of Aglon

گذرگاه آگلون (گذرگاه باریکی در غرب مارچ مائدروس)

گذرگاهی پشت هیملاد و لوتلان به سمت شمال شرقی بله‌ریاند. نکته: ۱-در ترجمه‌ی تحت اللفظی، آگلون صرفاً به معنی «راه باریک» است. معنی گسترده‌تر «گذرگاهی میان دیوارهای بلند» از علم اشتقاق (جلد پنجم تاریخ سرزمین میانه) آمده است.

ادامه مطلب »